Wiedza i umiejętności w zakresie budowy i eksploatacji sieci gazowych