Załącznik do Zarządzenia Nr 32/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych
CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku z dnia 22.06.2016r.

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 im. Św. JÓZEFA w BIAŁYMSTOKU

Rok szkolny 2016/2017

TECHNIKUM MECHANICZNE

Klasa I – przedmioty ogólnokształcące

Przedmiot

Podręcznik

Język polski

Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 1 część 1 oraz klasa 1 część 2.Wyd. Nowa Era

Język niemiecki

INFOS . Podręcznik z ćwiczeniami 1. Autorzy: C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik, wyd. PEARSON

Język angielski

Oxford Solutions Tim Falla, Paul A. Davies, Joanna Sobierska, wyd. Oxford University Press

Język rosyjski

Wot i my” ( podręcznik + ćwiczenia) cz 1. Autorzy: Małgorzata Wiatr- Kmiecik, Sławomira Wujec, wyd. PWN

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX”, Stanisław Roszak , Jarosław Kłaczkow. Wyd. Nowa Era

Wiedza
o kulturze

Monika Bokiniec, Barbara  Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz Nazarek, Magdalena Sacha, Grażyna Świętochowska, Spotkania z kulturą Wyd. Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma, Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik
dla szkół ponadgimnazjalnych Wyd. Nowa Era

Matematyka

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek, Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Nowa Era

Fizyka

Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Po prostu Fizyka Wyd. WSiP

Biologia

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski, Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Chemia

To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, Wyd. Nowa Era

Informatyka

Arkadiusz Gawełek Informatyka. Zakres podstawowy Odkrywamy na nowo Operon

Podstawy przedsiębiorczości

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał, Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, Nowa Era

Religia rzymskokatolicka

Religia. Moje miejsce w Kościele. Podręcznik, klasa 1, szkoła ponadgimnazjalna Wyd. Księgarnia Świętego Wojciecha


Klasa I – przedmioty zawodowe

Zawód: technik mechanik M.17 i M.19

Przedmiot

Podręcznik

Podstawy konstrukcji maszyn

Rysunek techniczny dla mechaników, Tadeusz Lewandowski, WSiP

Technologia z materiałoznawstwem

Podstawy technologii maszyn, Józef Zawora, WSiP

Układy sterowania i regulacji

Podstawy mechatroniki, praca zbiorowa pod redakcją Mariusza Olszewskiego, REA s.j.

Technologia obróbki skrawaniem

Podstawy technologii maszyn, Józef Zawora, WSiP

Zawód: technik mechatronik

Przedmiot

Podręcznik

Podstawy mechatroniki

Podstawy mechatroniki, praca zbiorowa pod redakcją Mariusza Olszewskiego, REA s.j.

Technologie i konstrukcje mechaniczne

Rysunek techniczny dla mechaników, Tadeusz Lewandowski, WSiP

Zawód: technik pojazdów samochodowych

Przedmiot

Podręcznik

Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy konstrukcji maszyn, K. Grzelak, J. Telega, J. Tokarzewski, WSiP

Silniki pojazdów samochodowych

Silniki pojazdów samochodowych, Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński, WSiP

Podwozia i nadwozia pojazdów
samochodowych

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych cz. 1, Marek Gabryelewicz, WKiŁ

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych cz.1, Krzysztof Pacholski, WKiŁ

 

TECHNIKUM MECHANICZNE

Klasa II – przedmioty ogólnokształcące

Przedmiot

Podręcznik

Język polski

Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa, Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Klasa 2 część 1 oraz klasa 2 część 2.
Wyd. Nowa Era

Język niemiecki

INFOS . Podręcznik z ćwiczeniami 2. Autorzy: C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik, wyd. PEARSON

Język angielski

Seria 'Gateway' (poziom podręcznika zostanie podany po teście diagnozującym na początku września) autor: David Spencer wyd. Macmillan

Język rosyjski

Wot i my” ( podręcznik + ćwiczenia) cz 1,2,3. Autorzy: Małgorzata Wiatr- Kmiecik, Sławomira Wujec, wyd. PWN

Wiedza
o społeczeństwie

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych . Zakres podstawowy. Arkadiusz Janicki. Wyd. Nowa Era

Geografia

Krzysztof Biedermann, Radosław Uliszak: Oblicza Geografii, Nowa Era

Matematyka

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek, Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony. Wyd. Nowa Era

Fizyka

Zrozumieć fizykę, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony; autor :Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wojtowicz, wyd. Nowa Era

Religia rzymskokatolicka

 Moje miejsce w świecie. Podręcznik, klasa 2, szkoła ponadgimnazjalna Wyd. święty Wojciech, Poznań

Podstawy przedsiębiorczości

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał, Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, Wyd. Nowa Era


Klasa II – przedmioty zawodowe

Zawód: technik mechanik M.17 i M.19

Przedmiot

Podręcznik

Podstawy konstrukcji maszyn

Części maszyn-A. Rutkowski WSiP

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn

Solid Edge 17. Podstawy, Grzegorz Kazimierczak, Helion

Układy sterowania i regulacji

Podstawy automatyki i robotyki, W. Klimasara, Zb. Pilat, WSiP

Technologia obróbki skrawaniem

Podstawy technologii maszyn, Józef Zawora, WSiP

Zawód: technik mechatronik

Przedmiot

Podręcznik

Podstawy mechatroniki

Podstawy mechatroniki, praca zbiorowa pod redakcją Mariusza Olszewskiego, REA s.j.

Technologie i konstrukcje mechaniczne

Części maszyn-A. Rutkowski WSiP

Pracownia technologii
i konstrukcji mechanicznych

Solid Edge 17. Podsta wy, Grzegorz Kazimierczak, Helion

Pracownia urządzeń
i systemów mechatronicznych

Pracownia elektryczna, Marek Pilawski, WSiP

Urządzenia i systemy mechatroniczne

Urządzenia i systemy mechatroniczne, cz. I., wyd. REA
Praca zbiorowa pod kierunkiem Mariusza Olszewskiego

Zawód: technik pojazdów samochodowych

Przedmiot

Podręcznik

Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy konstrukcji maszyn, K. Grzelak, J. Telega, J. Tokarzewski, WSiP

Silniki pojazdów samochodowych

Silniki pojazdów samochodowych, Mirosław Karczewski, Leszek Szczęch, Grzegorz Trawiński, WSiP

Podwozia i nadwozia pojazdów
samochodowych

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych cz. 2, Marek Gabryelewicz, WKiŁ

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych cz.1, Krzysztof Pacholski, WKiŁ

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn

Solid Edge 17. Podstawy, Grzegorz Kazimierczak, Helion

 

TECHNIKUM MECHANICZNE

Klasa III – przedmioty ogólnokształcące

Przedmiot

Podręcznik

Język polski

Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum Klasa 2,część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Autorzy: Małgorzata Chmiel, Ewa Mirkowska-Treugutt, Anna Równy; wyd. Nowa Era

Język niemiecki

INFOS . Podręcznik z ćwiczeniami 2,3. Autorzy: C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik, wyd. PEARSON

Język angielski

Oxford Matura Trainer-poziom podstawowy. Autorzy: Gregory J. Manin, Danuta Gryca, Joanna Sobierska, Joanna Sosnowska., wyd. Oxford University Press

Matematyka

Matematyka –podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Autorzy: W.Babiański, L.Chańko, J.Czarnowska, J.Wesołowska: wyd. Nowa Era

Fizyka

Zrozumieć fizykę, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony; autor :Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wojtowicz, wyd. Nowa Era

Historia i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Autorzy: M. Markowicz, O. Pytlińska, A. Wyroda( I semestr)

Historia i społeczeństwo. Europa i świat. Autorzy: M. Markiewicz, O. Pytlińska,
A. Wyroda ( II semestr)

 

Klasa III – przedmioty zawodowe

Zawód: Technik mechanik – M.19

Przedmiot

Podręcznik

Podstawy konstrukcji maszyn urządzeń

Części maszyn-A. Rutkowski WSiP

Zawód: Technik mechatronik

Przedmiot

Podręcznik

Urządzenia i systemy mechatroniczne

Urządzenia i systemy mechatroniczne, cz. II., wyd. REA
Praca zbiorowa pod kierunkiem Mariusza Olszewskiego

Podstawy mechatroniki

Podstawy mechatroniki, praca zbiorowa pod redakcją Mariusza Olszewskiego, REA s.j.

Działalność gospodarcza

Prowadzenie działalności gospodarczej Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

WSiP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy Krzysztof Szczęch Wanda Bukała WSiP

Zawód: Technik pojazdów samochodowych

Przedmiot

Podręcznik

Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy konstrukcji maszyn – tom2 – praca zbiorowa, wyd. WKiŁ

Silniki pojazdów samochodowych

Silniki pojazdów samochodowych - tom I i II - P. Zając wyd. WKiŁ

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych - tom I i II - M. Gabryelewicz wyd. WKiŁ

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych cz.2, Krzysztof Pacholski, wyd. WKiŁ

 

TECHNIKUM MECHANICZNE

Klasa IV – przedmioty ogólnokształcące

Przedmiot

Podręcznik

Język polski

Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.Klasa 3. Zakres podstawowy i rozszerzony. Autorzy: Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy; wyd. Nowa Era

Język niemiecki

"ALLES KLAR 2B" Zakres podstawowy. Podręcznik z ćwiczeniami do szkół ponadgimnazjalnych. Autorzy: K. Łuniewska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna; wyd. WSiP

Język angielski

Oxford Matura Trainer - poziom podstawowy. Autorzy: Gregory J. Manin, Danuta Gryca, Joanna Sobierska, Joanna Sosonowska., wyd. Oxford University

Matematyka

Matematyka-podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszarzony. Autorzy: W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, J.Wesołowska: wyd. Nowa Era

Fizyka

Zrozumieć fizykę, podręcznik dla szkól ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony; autor: Marcin Braun, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wojtowicz, wyd. Nowa Era

Historia i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo. Oczysty Panteon i ojczyste spory, Europa i świat, Rządzący i rządzeni, Wojna i wojskowość. Autorzy: M. Markowicz, O.Pytlińska, A.Wyroda

 

Klasa IV – przedmioty zawodowe

Zawód: Technik mechanik -M-19

Przedmiot

Podręcznik

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała WSiP

Działalność gospodarcza

Prowadzenie działalności gospodarczej. Teresa Gorzelny, Wiesława Aue WSiP

Język angielski zawodowy

Flash on English for mechanics, eletronics and technical asistance, Lebrine Sopranzi; ELI

Zawód: Technik mechatronik 

Przedmiot

Podręcznik

Urządzenia i systemy mechatroniczne

Urządzenia i systemy mechatroniczne, cz. II., wyd REA, Praca zbiorowa pod kierunkiem Mariusza Olszewskiego

Język angielski zawodowy

Flash on English for mechanics, eletronics and technical asistance, Lebrine Sopranzi; ELI

Zawód: Technik pojazdów samochodowych

Przedmiot

Podręcznik

Działalność gospodarcza

Prowadzenie działalności gospodarczej. Teresa Gorzelny, Wiesława Aue WSiP

Język angielski zawodowy Flash on English for mechanics, eletronics and technical asistance, Lebrine Sopranzi; ELI

Pracownia organizacji i obsługi pojazdów samochodowych

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym. Stanisław Kowalczyk wyd. WSiP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała WSiP

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2

Klasa I– przedmioty ogólnokształcące

Przedmiot

Podręcznik

Język polski

Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska, Zrozumieć świat 1. Wyd. Nowa Era.

Język angielski

Oxford Solutions Tim Falla, Paul A. Davies, Joanna Sobierska, wyd. Oxford University Press

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX”. Stanisław Roszak ,Jarosław Kłoczkow. Wyd. Nowa Era

Geografia

„Ziemia i ludzie”. B. Grabowska, W. Kowalik, G. Wnuk. Wyd. SOP

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma, Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Wyd. Nowa Era

Matematyka

A.Cewe, M.Krawczyk,M.Kruk, Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej.Wyd.Podkowa

Fizyka

Ludwik Lehman, Witold Polesiuk, Po prostu Fizyka Wyd. WSiP

 

Biologia

Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski, Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych . Zakres podstawowy Wyd. Nowa Era

Chemia

Świat chemii podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy, autorzy: Iwona Maciejowska, Anna Warchoł, wyd. Zamkom

Informatyka

Arkadiusz Gawełek, Informatyka. Zakres podstawowy,  seria Odkrywamy na nowo Wyd. Operon

Religia rzymskokatolicka

Religia. Moje miejsce w Kościele. Podręcznik, klasa 1, szkoła ponadgimnazjalna Wyd. Księgarnia Świętego Wojciecha

Klasa I – przedmioty zawodowe

Zawód: mechanik pojazdów samochodowych

Przedmiot

Podręcznik

Budowa pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych, Tadeusz Rychter, WKiŁ

Podstawy konstrukcji maszyn

Rysunek techniczny dla mechaników, Tadeusz Lewandowski, WSiP

Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych

Przedmiot

Podręcznik

Budowa pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych, Tadeusz Rychter, WKiŁ

Podstawy konstrukcji maszyn

Rysunek techniczny dla mechaników, Tadeusz Lewandowski, WSiP

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Podstawy elektrotechniki i elektroniki, Doległo Marian Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

 

Zawód: mechanik motocyklowy

Przedmiot

Podręcznik

Podstawy konstrukcji maszyn

Rysunek techniczny dla mechaników, Tadeusz Lewandowski, WSiP

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2

Klasa II– przedmioty ogólnokształcące

Przedmiot

Podręcznik

Język polski

Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska, Zrozumieć świat . Wyd. Nowa Era.

 

Język angielski

New Horizons 2, Program B IV etap edukacyjny. Wyd. Oxford University Press,

 

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX”. Stanisław Roszak ,Jarosław Kłoczkow. Wyd. Nowa Era

 

Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponagimnazjalnych. Zakres podstawowy. Arkadiusz Jonicki . Wyd. Nowa Era

 

Matematyka

A.Cewe, M.Krawczyk,M.Kruk, Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej.

Wyd. Podkowa

Podstawy przedsiębiorczości

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał, Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, Wyd. Nowa Era

 

 

Klasa II – przedmioty zawodowe

Zawód: mechanik pojazdów samochodowych

Przedmiot

Podręcznik

Eksploatacja pojazdów samochodowych

Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych, S. Orzełowski, WSiP

Budowa pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych, Tadeusz Rychter, WKiŁ

Podstawy konstrukcji maszyn

Rysunek techniczny dla mechaników, Tadeusz Lewandowski, WSiP

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn

Solid Edge 17. Podstawy, Grzegorz Kazimierczak, Helion

Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych

Przedmiot

Podręcznik

Budowa pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych, Tadeusz Rychter, WKiŁ

Podstawy konstrukcji maszyn

Rysunek techniczny dla mechaników, Tadeusz Lewandowski, WSiP

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków, cz.1, Andrzej Chochowski, WSiP

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie
pojazdów samochodowych

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, cz. 1, K. Pacholski, WKiŁ

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn

Solid Edge 17. Podstawy, Grzegorz Kazimierczak, Helion

 

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2

Klasa III– przedmioty ogólnokształcące

Przedmiot

Podręcznik

Język polski

Zrozumieć świat 3. Podręcznik do języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej, klasa 3. Autorzy : Elżbieta Nowosielska, Urszula Szydłowska, wyd. Nowa Era

Język angielski

NEW HORIZONS 2 Autorzy: Paul Radley, Daniela Simons, wyd. OXFORD

Podstawy
przedsiębiorczości

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał, Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, Wyd. Nowa Era

Matematyka

Matematyka w zasadniczej szkole zawodowej. Autorzy: A. Cewe, M .Krawczyk, M. Kruk ,Wyd. Podkowa

 

Klasa III – przedmioty zawodowe

Zawód: Elektromechanik pojazdów samochodowych

Przedmiot

Podręcznik

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, cz. 1 i 2, K. Pacholski, WKiŁ

Działalność gospodarcza

Prowadzenie działalności gospodarczej Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

WSiP

Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych

Przedmiot

Podręcznik

Eksploatacja pojazdów samochodowych

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, cz. 1 i 2, K. Pacholski, WKiŁ

Budowa pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych, Tadeusz Rychter, WKiŁ

Działalność gospodarcza

Prowadzenie działalności gospodarczej Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

WSiP