07      W czwartek 29 listopada 2012 roku uczniowie wszystkich klas pierwszych mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Spotkanie zorganizowane zostało przez pedagogów szkolnych: Iwonę Baczyńską-Banaszczyk oraz Monikę Remżę  w ramach oddziaływań profilaktycznych wobec klas pierwszych.

    Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o odpowiedzialności prawnej jaką ponoszą w codziennym życiu, kim jest osoba małoletnia, nieletnia i młodociana. Policjanci przedstawili uczniom katalog zachowań traktowanych jako przejawy demoralizacji czyli np. palenie papierosów, wagarowanie, zachowania agresywne, itp., a także jakie przestępstwa to czyny karalne. Nasi pierwszoklasiści mieli okazję do zadawania pytań i poznania zakresu oddziaływań Policji.

Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem naszych najmłodszych uczniów.

 

Tekst: Iwona Baczyńska-Banaszczyk