INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH 
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NR 2 im. Św. Józefa W BIAŁYMSTOKU 
15-959 BIAŁYSTOK, UL. BRONIEWSKIEGO 14 A; TEL. 085 65-13-850

 Opłaty za internat, wyżywienie, obiady (do 10 każdego miesiąca) prosimy wpłacać
na nr konta 65 1240 1154 1111 0010 3578 7359

Wpłaty na Radę Rodziców i Fundusz Pomocy Szkoły
Nr konta 87 1500 1344 1213 4002 8779 0000