W dniach 10-16 września 2017 r. w Polsce obchodzony jest VII Tydzień Wychowania.

Uczniowie naszej szkoły Tadeusz Nieroda oraz Aleksander Zajko z klasy 2t2, a także zastępca dyrektora ds. pedagogicznych p. Joanna Czyżewska wraz z Przewodniczącym Rady Rodziców p. Mirosławem Lewickim oraz pedagog Iwoną Baczyńską-Banaszczyk mieli przyjemność być uczestnikami konferencji „Miłość-Rodzina-Szkoła. Siła Wspólnoty”. Uroczystość odbyła się 12 września 2017 r., zorganizowana została przez Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitarnej. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie białostockich szkół, ich rodzice oraz nauczyciele.

Podczas konferencji można było usłyszeć o sile dobrych relacji w życiu młodego człowieka. Ksiądz prof. Adam Skreczko wygłosił wykład pt. „Rodzina i szkoła – wzajemna współpraca”, zaś pedagodzy-praktycy mówili o najważniejszych wartościach w życiu młodzieży takich jak: rodzina, miłość, zdrowie i przyjaźń, na podstawie przeprowadzonych w szkołach badań. Na zakończenie konferencji Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego pani Ewa Mituła przedstawiła projekt przedsięwzięcia „Dobro to norma – bądź normalny”.