20 marca, właśnie w przeddzień kalendarzowej wiosny, obchodziliśmy Dzień Patrona naszej szkoły – św. Józefa. Jest to dla nas święto bardzo radosne, więc było radośnie i wesoło.

Mieliśmy okazję do przypomnienia sobie, kim był św. Józef i jaką odegrał rolę. Odbyły się konkursy, quizy, wystawy i montaże, dotyczące postaci naszego Patrona.

Nie mogło zabraknąć także wesołych i humorystycznych akcentów w postaci występu kabaretu szkolnego – „Mechaniak squad” oraz uczniów klas pierwszych i drugich, którzy przygotowali przedstawienie pt.: „Być albo nie być kochanym” . Bardzo dużym powodzeniem cieszyła się ścianka celebrytów. Swoją obecnością zaszczycili nas – Merlin Monroe, Elvis Presley, Superman i Batman. Szkolny fotograf wykonał ponad sześćset zdjęć z vipami naszej szkoły.

 

 

 

SYLWETKA ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Głównymi źródłami wiedzy o świętym Józefie są Ewangelie. O postaci świętego mówią też niektóre apokryfy, np. Protoewangelia Jakuba, Ewangelia Tomasza, Historia Józefa Cieśli. 

Święty Józef pochodził z rodu Dawida i został wybrany przez Boga na opiekuna i stróża Świętej Rodziny. Ten "milczący Patron Kościoła świętego" ma bardzo wiele do powiedzenia współczesnemu człowiekowi. Z postawy Świętego, ujmowanej w szerokim kontekście, wyczytać można stale aktualne implikacje moralno-duchowe, odnoszące się do wszystkich ludzi. Św. Józef powinien być bliski każdemu - nie tylko z tego względu, że opłaca się powierzyć jego wstawiennictwu. Jest przede wszystkim bliski poprzez swoją pracę. W Ewangeliach kilkakrotnie powtarzane jest stwierdzenie, że był on cieślą. W rzeczywistości był rzemieślnikiem pracującym w drewnie, metalu i kamieniu. Budował również domy, wytwarzał narzędzia i sprzęty domowe. 

Niewątpliwie Józef jest wielkim świętym. Jego wielkość wynika przede wszystkim z roli, jaką otrzymał w dziele zbawienia. Jest wzorem ojca, który daje siebie, nie oczekując niczego w zamian. Mimo ciężkiej pracy, mimo kłopotów, a nawet tragedii, pozostał człowiekiem modlitwy i otwartości. I to jest chyba najpiękniejsza lekcja, jaką możemy otrzymać od tego bliskiego ludziom świętego.

Święty Józef jest patronem rzemieślników, robotników, inżynierów. Czczony jest w wielu kościołach różnych wyznań. W kościele prawosławnym jego święto przypada w grudniu. 19 marca obchodzone jest jego święto w kościele anglikańskim, ewangelickim i katolickim. Katolicy wspominają świętego Józefa-Robotnika także 1 maja. Tradycja chrześcijańska upatruje w świętym Józefie patrona Kościoła powszechnego i stawia go na czele wszystkich świętych.