WYNIKI REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„MECHANIAK BLIŻEJ RYNKU PRACY” nr RPPD.03.03.01-20-0102/16

współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

 

Lista zakwalifikowanych UCZNIÓW_Mechaniak bliżej rynku pracy

Lista zakwalifikowanych NAUCZYCIELI Mechaniak bliżęj rybku pracy