REKRUTACJA NA PRAKTYKI ZAWODOWE

WE WŁOSZECH I HISZPANII

 

w ramach projektu

„Uczymy się w Europie - staże zawodowe uczniów ZSM CKP NR 2”

realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

 

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS III TECHNIKUM MECHANICZNEGO DO UDZIAŁU W DWUTYGODNIOWYCH PRAKTYKACH ZAWODOWYCH:

 

- 18 lutego – 3 marca 2018 r. Włochy – Rimini (9 uczniów/uczennic technik pojazdów samochodowych)

- 11 – 24 marca 2018 r. Hiszpania – Malaga (5 uczniów/uczennic - technik mechatronik,
4 uczniów/uczennic - technik mechanik)

 

PROJEKT W CAŁOŚCI POKRYWA KOSZTY PRAKTYK, PODRÓŻY, ZAKWATEROWANIA, WYŻYWIENIA I UBEZPIECZENIA.

 

Kryteria rekrutacji:

- Status ucznia klasy trzeciej Technikum Mechanicznego (kierunek: technik mechanik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych) .

- Średnia ocen na świadectwie z przedmiotów zawodowych w klasie I i II.

- Średnia ocen z języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego w kl. I i II.

- Opinia i rekomendacja wychowawcy (np. zaangażowanie w życie szkoły, sukcesy w olimpiadach i konkursach, frekwencja na zajęciach, zachowanie, dodatkowe osiągnięcia).

  • Opinia wychowawcy lub pedagoga o trudnej sytuacji materialnej; zamieszkanie na terenach wiejskich i w miastach do 5 tyś.

 

Regulamin rekrutacji <<do pobrania>>

Formularz zgłoszeniowy <<do pobrania>>

 

Termin złożenia FORMULARZA ZGŁOSZNIOWEGO Z ZAŁĄCZNIKAMI do 27 listopada br. w Biurze Projektu – pok. 9

 

Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu, pok. nr 9:

Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa;

ul. Broniewskiego 14; Białystok;

tel.85-65 13 479 w.43;

e-mail: projekt@mechaniak.com.pl