REKRUTACJA NAUCZYCIELI DO PROJEKTU

„Mechaniak bliżej rynku pracy”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

NAUCZYCIELI ZAWODOWYCH PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH LUB PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU zapraszamy do udziału w specjalistycznych szkoleniach realizowanych we współpracy z pracodawcami:

  • SZKOLENIE LAKIERNICZE - WYKORZYSTANIE NISKOEMISYJNYCH LAKIERÓW KLASY VHS, W TYM BAZ WODOŚCIERALNYCH ZGODNYCH Z DYREKTYWĄ 2004/42/CE,

80 godz., 4 os.

Program szkolenia opiera się na zajęciach praktycznych w zakresie prac i napraw lakierniczych. 2 trenerów pozwoli na efektywne i indywidualne szkolenie umiejętności praktycznych m.in.: identyfikację podłoża, ocenę uszkodzenia, metody przygotowania powierzchni, właściwy dobór zmywaczy, materiałów ściernych i urządzeń szlifierskich. Uczestnicy otrzymują materiały  szkoleniowe i ubranie ochronne, materiały zużywalne niezbędne do wykonywania ćwiczeń praktycznych oraz certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.

Szkolenie skierowane do nauczycieli/lek praktycznej i teoretycznej nauki zawodu uczących umiejętności związanych z naprawami blacharsko – lakierniczymi.

 

  • SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI URZĄDZENIA DO KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI POJAZDU TYPU KTS BOSCH, 5 os., 34 godz. (szkolenie wyjazdowe – 4 dni)

Program szkolenia obejmuje: hybrydowe układy napędowe, diagnostykę w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu, diagnozę PSG (komunikację ze sterownikami pomp wtryskowych typu VP), uruchomienie KTS: instalowanie oprogramowania, odblokowanie, ważność kodu. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikaty.

Szkolenie dedykowane nauczycielom praktycznej nauki zawodu uczących umiejętności związanych z komputerowym diagnozowaniem pojazdów, posiadających przeszkolenie z podstaw obsługi urządzenia typu KTS.

 

  • SZKOLENIE Z MONTAŻU INSTALACJI GAZOWYCH LPG, CNG, LNG, 80 godz., 2 os.

Szkolenie składa się z teoretycznych i praktycznych zajęć, obejmujących m.in: zasady działania i pracy poszczególnych elementów instalacji gazowych oraz przepisów i regulaminów, których należy przestrzegać podczas prawidłowego montażu. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikaty.

Szkolenie dedykowane nauczycielom praktycznej nauki zawodu, posiadających praktyczne umiejętności potrzebnych do montażu instalacji LPG, CNG, LNG.

 

  • SZKOLENIE Z OBSŁUGI CENTRÓW OBRÓBKOWYCH PIONOWYCH ORAZ POZIOMYCH TYPU HAAS, 36 godz., 6 os.

Program szkolenia obejmuje m.in.: dobór i ustawiania narzędzi oraz parametrów obróbkowych obrabiarek sterowanych numerycznie, tworzenie i wprowadzanie programów do obsługi sterowania HAAS i FANUC, edytowanie programu, wykonywania detali w oparciu o utworzony program obróbczy i dokumentacje techniczną. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i certyfikaty.

Szkolenie kierowane do nauczycieli/lek praktycznej nauki zawodu oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych, posiadających umiejętności związanych z obsługą centrów obróbkowych.

  • CYKL SPECJALISTYCZNYCH SZKOLEŃ Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W MOTORYZACJI, 112 godz., 12 os.

Program szkolenia obejmuje m.in.: sieci transmisji danych w pojazdach samochodowych, systemy bezpieczeństwa, układy hamulcowe z ABS, diagnostyka pokładowa OBD, systemy bezpieczeństwa, turbodoładowanie silników, budowa, diagnostyka i obsługa automatycznych skrzyń biegów, układ Common Rail, układy bezpośredniego wtrysku benzyny, układy klimatyzacji. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i ubranie ochronne, materiały zużywalne niezbędne do wykonywania ćwiczeń praktycznych. Nauczyciele otrzymają certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności.

Szkolenie skierowane do nauczycieli/lek praktycznej nauki zawodu oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych uczących umiejętności związanych z diagnozowaniem
i naprawą pojazdów samochodowych.

 

  • SZKOLENIE NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH, UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH ORAZ KSZTAŁTOWANIA PODEJŚCIA BIZNESOWEGO DO RYNKU PRACY, 14 godz. (szkolenie dwudniowe – wyjazdowe), 34 os.

Szkolenie będzie miało charakter praktycznych zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących, ćwiczeniu praktycznych umiejętności w zespołach. Program szkolenia obejmuje m.in.: kompetencje społeczne, komunikację interpersonalną, kształtowanie biznesowego podejście w pracy nauczycieli, sposoby kształtowania postaw proaktywnych/przedsiębiorczych wśród młodzieży ZSM CKP Nr 2, skuteczna komunikacja w biznesie oraz równouprawnienie płci w szkole zawodowej. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa.


BRANŻOWE STUDIA PODYPLOMOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH, 2 os.


REKRUTACJA TRWA DO 6 LISTOPADA 2017 r.

Kompletnie wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy złożyć w Biurze Projektu (ZSM CKP Nr 2, Budynek A, pok. 9)

 

Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli/lek <<do pobrania>>

Regulamin rekrutacji <<do pobrania>>

 

Szczegółowe informacje:

Biuro Projektu ZSM CKP Nr 2

Białystok, ul. Broniewskiego 14, pok. Nr 9

tel. 85 – 65 13 479 wew. 43