"Eat Better to Live Better All Your Life Long"

"Żyć lepiej  jeść zdrowiej. Zdrowi uczniowie sukcesem szkoły"

Comenius 2012 - 2014    

 

Głównym celem projektu było zmotywowanie młodych ludzi do zdrowego odżywiania i prowadzenia aktywnego, zdrowego trybu życia. Projekt propagował pracę zespołową oraz zachęcał i motywował uczniów i nauczycieli do nauki języków obcych. Wartością dodaną projektu było poznanie krajów partnerskich oraz promowanie tolerancji i eliminacja uprzedzeń i stereotypów. W projekcie uczestniczyli uczniowie z Turcji, Czech, Włoch, Niemiec, Bułgarii i Polski. W ramach projektu odbyło się 6 spotkań partnerów, zorganizowano konkurs filmowy dotyczący zdrowego trybu życia, opracowano gazetę online, opublikowano informator jak rozumieć i czytać naklejki na żywności, zorganizowano Tydzień Zdrowia.

Efektem pracy wszystkich uczestników projektu było m.in. opracowanie międzynarodowej książki kucharskiej ze zdrowymi potrawami regionalnymi.

<<Książka Eat Better to Live Better All Your Life Long >>