Plan naboru uczniów do oddziałów klasy I na rok szkolny 2017/2018

w Zespole Szkół Mechanicznych 

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa


 

Typ szkoły

Zawód - porfil

Liczba uczniów
Technikum Mechaniczne

technik mechanik

58

technik mechatronik

58

technik pojazdów samochodowych

87

technik gazownictwa

29

Branżowa Szkoła
I stopnia Nr 2

mechanik pojazdów samochodowych/
mechanik motocyklowy

29

elektromechanik pojazdów samochodowych/
blacharz samochodowy

29