HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 
Sesja 1. Styczeń – luty 2018
 
Część pisemna
11 stycznia 2018 roku - czwartek
 
Część praktyczna
Model „d”  -  10 stycznia 2018 roku – środa
 
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
 
Model „w”, „wk” i „dk” -  od 12 stycznia do 17 lutego 2018 roku
 
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.19.Użytkowanie obrabiarek skrawających
M.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 
Termin składania deklaracji na sesję - do 9 września 2017 r.
 
Do składanej deklaracji należy dołączyć posiadaną opinię lub orzeczenie o potrzebie dostosowania wymagań edukacyjnych ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się, jeżeli uczeń chce skorzystać z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości  zdającego, wskazane przez dyrektora CKE.
 
Termin ogłaszania wyników egzaminu - 23 marca  2018 r.
 
Zgodnie z planem nauczania egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w tej sesji zdają uczniowie: 
-  klas trzecich w zawodzie technik mechatronik w kwalifikacji  E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
- klas czwartych w zawodzie technik pojazdów samochodowych w kwalifikacji M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.
Do egzaminu w tej sesji mogą przystąpić również absolwenci oraz uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, którzy nie zdali egzaminu w części pisemnej albo praktycznej  lub obu częściach w sesjach wcześniejszych. Warunkiem jest złożenie deklaracji do 9 września 2017 roku.
 
Sesja 2. Czerwiec - lipiec 2018
 
Część pisemna
19 czerwca 2018 roku - wtorek
 
Część praktyczna
 
Model „d”  -  26 czerwca 2018 roku – wtorek
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
M. 42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
 
Model „w”, „wk” i „dk” -  od 22 czerwca do 4 lipca 2018 roku
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
M17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
M.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
 
Termin składania deklaracji na sesję - do 18 lutego 2018 r.
 
Do składanej deklaracji należy dołączyć posiadaną opinię lub orzeczenie o potrzebie dostosowania wymagań edukacyjnych ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się, jeżeli uczeń chce skorzystać z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości zdającego, wskazane przez dyrektora CKE.
Termin ogłaszania wyników egzaminu – 31 sierpnia  2018 r.
 
Zgodnie z planem nauczania egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  w tej sesji zdają uczniowie: 
-  klas trzecich technikum
• w zawodzie technik mechanik w kwalifikacji  M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
• w zawodzie technik mechanik w kwalifikacji  M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających,
• w zawodzie technik mechatronik w kwalifikacji  E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
• w zawodzie technik pojazdów samochodowych w kwalifikacji  M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
 
-  klas czwartych technikum
• w zawodzie technik mechanik w kwalifikacji  M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,
• w zawodzie technik mechatronik w kwalifikacji  E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,
• w zawodzie technik pojazdów samochodowych w kwalifikacji  M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
 
-  klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej
• w zawodzie mechanik samochodowy w kwalifikacji M18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
• w zawodzie elektromechanik samochodowy w kwalifikacji M.12  Diagnozowanie oraz  naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
• w zawodzie blacharz samochodowy w kwalifikacji M.24 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych.
 
Do egzaminu w tej sesji mogą przystąpić również absolwenci oraz uczniowie technikum  i zasadniczej szkoły zawodowej , którzy nie zdali egzaminu w części pisemnej albo praktycznej  lub obu częściach w sesjach wcześniejszych. Warunkiem jest złożenie deklaracji do 18 lutego 2018 roku.
 
Deklarację przystąpienia do egzaminu poprawkowego można złożyć dopiero wtedy, gdy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży poda wyniki indywidualne z poprzedniej sesji egzaminacyjnej, a te będą znane dopiero 23 marca 2018 roku.
 
Do składanej deklaracji należy dołączyć posiadaną opinię lub orzeczenie o potrzebie dostosowania wymagań edukacyjnych ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się, jeżeli uczeń chce skorzystać z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości  zdającego, wskazane przez dyrektora CKE.
 
 

 

Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

 

technik mechatronik z zakresu kwalifikacji:

E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych  - deklaracja do pobrania

technik mechatronik z zakresu kwalifikacji:

E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych - deklaracja do pobrania

technik mechatronik z zakresu kwalifikacji:

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych - deklaracja do pobrania

technik mechanik z zakresu kwalifikacji:

M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń - deklaracja do pobrania

technik mechanik z zakresu kwalifikacji:

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających - deklaracja do pobrania

technik mechanik z zakresu kwalifikacji:  

M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - deklaracja do pobrania

technik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji:

M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - deklaracja do pobrania

technik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji:

M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - deklaracja do pobrania

technik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji:

M.42 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych - deklaracja do pobrania

mechanik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji:

M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - deklaracja do pobrania 

elektromechanik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji:

M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - deklaracja do pobrania

 

Deklaracja - wzór

 


 

INFORMATORY:

 ♦  technik mechatronik (E.3, E.18, E.19)

 ♦   technik mechanik (M.17, M.19, M.20, M.44)

 ♦   technik pojazdów samochodowych (M.18, M.12, M.42)

 ♦   mechanik pojazdów samochodowych (M.18)

 ♦   elektromechanik pojazdów samochodowych (M.12)

 ♦   blacharz samochodowy (M.24)
 


 

Szkolenie Zespołów Nadzorujących

  


 

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - pobierz