13 października odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szkolnej auli spotkali się uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

Swoją obecnością zaszczycili nas także goście: wiceprezydent miasta Białegostoku pan Rafał Rudnicki, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty pan Franciszek Górski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku pan Daniel Kołnierowicz, Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego pan Robert Żołnierowicz, pani Małgorzata Zdrodowska  - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, prezes firmy RYCAR pan Paweł Kukiełka, pan Jacek Stolarski - firma SAMASZ, pan Krzysztof Bagieński firma DBK, kierownik firmy TOP Motors pan Sławomir Pukszta. Niezwykle ucieszyła nas obecność emerytowanych dyrektorów szkoły - pani Elżbiety Linowskiej, pana Jana Wołosika oraz pana Jędrzeja Ignacego Łucyka.

      Dyrektor szkoły pani Małgorzata Kleszczewska podziękowała nauczycielom za pracę, za przekazywanie wiedzy, a przede wszystkim za kształtowanie młodych serc i umysłów. Pani dyrektor zwróciła uwagę na cechy, które w opinii uczniów powinny wyróżniać dobrego nauczyciela. To przede wszystkim cierpliwość, zrozumienie, umiejętność przekazywania wiedzy oraz poczucie humoru.

      Część oficjalna zakończyła się ślubowaniem uczniów klas pierwszych, którzy złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły.

      Część artystyczną przygotowali uczniowie pod czujnym okiem polonistek  - Wiesławy Wawrzyńskiej i Anny Kucharewicz. Mogliśmy obejrzeć zabawny skecz oraz wysłuchać piosenki z najlepszymi życzeniami dla nauczycieli i pracowników szkoły. Spotkanie zakończyło się koncertem orkiestry pod kierunkiem pana Franciszka Mocarskiego, która zapewniła też oprawę muzyczną całej uroczystości. Występ orkiestry dopełniał popis taneczny mażoretek, z którymi zespół reprezentuje naszą szkołę podczas uroczystości miejskich oraz występów i konkursów w kraju i za granicą.

     Była też niespodzianka  - dyrygent pan Franciszek Mocarski wręczył prezenty pani Elżbiecie Linowskiej, która pełniła funkcję dyrektora w latach 1992 - 2001 i pani dyrektor Małgorzacie Kleszczewskiej. Obie panie dostały koszulki członków szkolnej orkiestry, które natychmiast założyły.