Pod koniec października oraz w listopadzie gościliśmy w naszej szkole funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku p. Adama Korzińskiego. W spotkaniach uczestniczyły wszystkie klasy drugie. Prelekcje dotyczyły zagrożeń, jakie niosą dopalacze oraz inne środki psychoaktywne. Celem spotkań było wzbogacenie wiedzy uczniów na temat zniszczeń organizmu i skutków społecznych spowodowanych zażywaniem dopalaczy. Uczniowie podczas prelekcji mieli okazję do dyskusji na temat środków uzależniających. Spotkania były urozmaicone filmem „Dopalacze” z serii „Nie warto ryzykować” udostępnionym przez KMP w Warszawie. Podczas projekcji nie zabrakło scen, które na pewno zapisały się w pamięci uczniów i zmusiły do refleksji.

Spotkania zorganizowała Iwona Baczyńska-Banaszczyk.