Nauczycielka języka niemieckiego naszej szkoły, pani Małgorzata Biergiel, przeprowadziła ostatnio ankietę wśród swoich uczniów dotyczącą stereotypów i uprzedzeń wobec Niemców i języka niemieckiego. Artykuł ukazał się w niemieckiej gazecie, redagowanej przez Stowarzyszenie Języka Niemieckiego w Dortmundzie pt.: „Sprachnachrichten”. Gazeta koncentruje się na wiadomościach dotyczących języka niemieckiego.

Pierwsze pytanie ankiety brzmiało: „Dlaczego wybrałeś język niemiecki jako drugi język obcy w szkole?”. Wielu z uczniów podało, że kontynuuje naukę tego języka z gimnazjum, ponieważ znajomość niemieckiego w Polsce zwiększa ich szanse na rynku pracy. Kilkoro uczniów wybrało niemiecki zamiast rosyjskiego, ponieważ trudno im jest uczyć się cyrylicy (nazwa pisma rosyjskiego). W kolejnych punktach pytano uczniów o ich niemieckich sąsiadów. Oto kilka przykładowych odpowiedzi: „Mili i cywilizowani obywatele w walce przeciwko niesprawiedliwości”. „Nie jestem przeciwny Niemcom”, napisał jeden z uczniów. Ale można było też przeczytać w ankietach, że „Niemcy są aroganckim narodem”.

Jeśli chodzi o przesądy Niemców wobec Polaków, uczniowie podali znane stereotypy, takie jak: „tania siła robocza” lub „złodzieje samochodów”. Kilku uczniów krytykowało Niemców, że w Polakach rzadko widzą wykształconych fachowców.

„Nikt nie jest pozbawiony stereotypów”, podsumowała pani Biergiel wyniki ankiet w klasach, „jednak powinniśmy jako ludzie w XXI wieku przekraczać te przesądy i wzmacniać polsko-niemieckie stosunki”.

Pani Małgorzata Biergiel na swoich lekcjach stara się rozwijać znajomość języka niemieckiego uczniów poprzez ćwiczenia na komunikację, wymowę (np. na podstawie niemieckich piosenek), nieraz krótko omawiając wraz z uczniami historię dotyczącą Polski i niemieckojęzycznych krajów. Uczniowie po skończeniu nauki w ZSM powinni mieć ogólną orientację, co do kulturowych, historycznych, geograficznych i innych aspektów z związanych z naszym zachodnim sąsiadem. Stara się motywować ich do nauki, gdyż wielu z nich podejmuje po maturze kontakty zawodowe w języku niemieckim. Jest on również znany ze swojej precyzji, można go nazwać językiem technicznym, często stosuje się go w instrukcjach dotyczących obsługi maszyn czy urządzeń technicznych.

Warto jest podążać podczas nauki każdego języka za znanym przysłowiem: Übung macht den Meister”, czyli „Ćwiczenie czyni mistrza”.

Nauka języka obcego powinna prowadzić do komunikacji w tym języku, nawet jeśli pierwsze próby wydają się pozornie trudne z powodu małej liczby godzin niemieckiego w szkole. 

Gazeta „Sprachnachrichten” jest rozpowszechniana w ilości 40 000 egzemplarzy bezpłatnie dla osób przynależących do Stowarzyszenia Języka Niemieckiego na całym świecie bądź można ją kupić w kwocie 1,80 EUR. Małgorzata Biergiel jest regionalnym koordynatorem Stowarzyszenia Języka Niemieckiego na Podlasiu, jednak jako polska nauczycielka języka niemieckiego uważa, że „wszystkie języki są piękne, ale język polski jest najładniejszy na świecie”.