W dniach 16-18 października w hali wielofunkcyjnej naszej szkoły odbyło się kolejne szkolenie teoretyczno-praktyczne zorganizowane przez Firmę Novol dla nauczycieli branży lakierniczej.

W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele praktycznej nauki zawodu między innymi z Bydgoszczy, Poznania, Słupska i Białegostoku. Grupa 18 nauczycieli, pod opieką pracowników działu szkoleń Firmy Novol poznawała produkty i narzędzia stosowane przy lakierowaniu renowacyjnym pojazdów samochodowych. Część praktyczna obejmowała pełny proces lakierowania naprawczego elementów (od przygotowanie podłoża z zabezpieczeniem antykorozyjnym, przez nanoszenie podkładów do aplikacji powłok dekoracyjnych z cieniowaniem w obrębie elementu). Uzyskano bardzo dobre efekty końcowe w postaci powłoki lakierowej o jakości porównywalnej z oryginalną. 

Profesjonalny proces szkolenia, zaangażowania kadry szkoleniowej Firmy Novol i uczestników szkolenia przełożył się na doskonałe wyniki końcowe. Planowane są kolejne edycje tego rodzaju szkoleń, na które oczekujemy z niecierpliwością.