Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego "Geo- Planeta PLUS" w maju ogłosił wyniki. Z naszej szkoły udział w nim wzięło 17 uczniów z klas drugich technikum. Najlepszym uczestnikiem został  Krystian Mikołajuk z klasy II t2, który otrzymał dyplom za bardzo dobry wynik i nagrodę książkową.
Cel konkursu - upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii Polski ph. Karpaty, Sudety i Góry Świętokrzyskie został osiągnięty.
 
Szkolnym organizatorem konkursu jets pani Alina Jakubiuk.