W listopadzie 2017r., aby uczcić obchody rocznicy urodzin tej wybitnej polskiej uczonej, podjęto się realizacji kilku działań. W czytelni wyeksponowano gazetkę tematyczną ph.: "Maria Skłodowska – Curie kobieta wyprzedzająca swoją epokę” oraz wystawkę książek o jej życiu i pracy naukowej. Ogłoszono także konkurs na prezentację lub film poświęcony życiu Marii Skłodowskiej – Curie i jej pracy naukowej (Elżbieta Cieszkowska, Agata Radzajewska). Na konkurs wpłynęło szesnaście prac, których autorami byli: Szymon Maliszewski (kl. 1 t1), Piotr Kalinowski, Michał Sadowski (1 tm1), Paweł Żak (kl. 2 t1), Michał Andruszczyk, Karol Ignatowicz, Mateusz Jacewicz (kl. 2 ts2), Dawid Falkowski, Kacper Metelski, Mateusz Tatarczuk (kl. 2 ts3), Emir Giembicki, Dawid Romanowicz, (kl. 2 ts1), Filip Kondratowicz, Mateusz Sacharko (kl. 3 t1), Patryk Szczepan (kl. 4 t2), Kamil Kasabuła (kl.4 ts2). Komisja konkursowa w ocenie prac brała pod uwagę: treść, ilustracje, źródła i  estetykę prezentacji. Wyniki konkursu są następujące:

I miejsce: Patryk Szczepan kl. 4 t2

II miejsce: Szymon Maliszewski kl. I t1

III miejsce: Filip Kondratowicz kl. 3 t1 i Karol Ignatowicz  kl. 2 ts2

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni oceną z fizyki.

21 listopada na auli odbyło się spotkanie „Maria Skłodowska – Curie – geniusz i obsesja”, w którym uczestniczyli uczniowie z klas: 4 ts1, 2 ts3, 2 ts1, 2 t1 oraz 1 ts2. W trakcie spotkania zaprezentowano nagrodzone prezentacje oraz dwie części filmu edukacyjnego „Niezwykła Maria i promieniotwórczość”. Uczniowie obejrzeli także wystawę składającą się z dwóch części przedstawiających kalendarium życia oraz kalendarium pracy naukowej i szkło laboratoryjne.