20 lutego 2018 roku w internacie Zespołu Szkół Mechanicznych została przedstawiona prezentacja multimedialna, dzięki której wychowankowie mogli przypomnieć sobie informacje na temat pochodzenia języka polskiego.

Podczas prelekcji została omówiona geneza języka polskiego na tle języków praindoeuropejskich, a także procesy kształtowania się naszego języka literackiego. Spotkanie przygotował pan Tomasz Suszczyński.