W październiku nowo przyjętym wychowankom wychowawca p. Andrzej Zieniuk zorganizował wycieczkę integracyjną pod hasłem: "Zwiedzanie zabytków Białegostoku". Uczniowie mieli okazję zobaczyć m.in. zabytkowy dworzec PKP, kościół św. Rocha, ul. Lipową, cerkiew św. Mikołaja, Ratusz, pomnik Józefa Piłsudskiego, kościół Farny, ul. Kilińskiego, Pałac Branickich, pomnik ks. Jerzego Popiełuszki oraz wysłuchać historii dotyczącej w/w miejsc. Wychowankowie podczas wycieczki mogli się  lepiej  poznać, a przy tym spędzić aktywnie czas w miłym towarzystwie.