Koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

L.p.

Rodzaj zajęć

Prowadzący

1.        

Młodzieżowa orkiestra dęta

Franciszek Mocarski

2.        

Kabaret szkolny „Mechaniak squad”

Joanna Suszczyńska

3.        

Koło blacharsko-lakiernicze

Sławomir Chilimoniuk
Mirosław Majewski

4.        

Koło IT w motoryzacji

Leszek Konopka

5.        

Koło motoryzacyjno-techniczne

Krzysztof Garbala

6.        

Koło robotyki

Piotr Chilkiewicz

7.        

Koło wynalazczości - przygotowanie
do Olimpiady Innowacji Technicznych
i Wynalazczości

Andrzej Krzymowski

8.        

Koło wiedzy mechatronicznej

Agnieszka Obolewicz

9.        

Zajęcia przygotowujące uczniów
do konkursu "Poznaj swoje prawa
w pracy"

Artur Woroniecki

10.    

Innowacyjni konstruktorzy - zajęcia przygotowujące uczniów do konkursów technicznych (Normalizacja i ja, Konkurs Mechaniczny, Olimpiada Innowacji Technicznych)

Małgorzata Kiebała
Szymon Surmacewicz

11.    

Zajęcia przygotowujące uczniów
do Olimpiady Innowacji Technicznych
i Wynalazczości

Leszek Szczesiul

12.    

Zajęcia przygotowujące do olimpiad technicznych

Tomasz Dziekoński

13.    

Zajęcia przygotowujące do egzaminu E.18

Tomasz Dziekoński

14.    

Zajęcia wyrównawcze z mechatroniki dla uczniów kl. I-II Technikum Mechanicznego

Agnieszka Obolewicz

15.    

Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów mechatronicznych

Alicja Zolnik-Gil

16.    

Sekcja piłki siatkowej

Krzysztof Topolański

17.    

Sekcja piłki ręcznej

Tomasz Długołęcki

18.    

Sekcja piłki koszykowej

Jakub Jakubiec

19.    

Sekcja piłki nożnej

Marek Bezubik

20.    

Sekcja tenisa stołowego

Lech Gorczak

21.    

Sekcja lekkoatletyczna

Andrzej Nowacki

22.    

Sekcja łyżwiarstwa szybkiego

Magdalena Brzeska

23.    

Sporty siłowe, unihokej

Radosław Piktel

24.    

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z historii (poziom rozszerzony)

Piotr Jelski

25.    

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z fizyki (poziom rozszerzony)

Emilia Andruczyk
Anna Mieszkowska- Zalewska
Agata Radzajewska

26.    

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Joanna Czyżewska
Małgorzata Kleszczewska
Anna Kucharewicz
Danuta Laskowska
Wiesława Wawrzyńska

27.    

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy i rozszerzony)

Elżbieta Gudel
Elżbieta Fiedziukiewicz
Agnieszka Trzasko
Renata Pączkowska
Agata Tarasiuk

28.    

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z geografii (poziom rozszerzony)

Alina Jakubiuk

29.    

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego (poziom rozszerzony)

Marta Babienko
Dariusz Kuźmicki

30.    

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

 

Elżbieta Fiedziukiewicz
Elżbieta Gudel
Renata Pączkowska
Agnieszka Trzasko

31.    

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

Wiesława Wawrzyńska