AKTUALNE KONKURSY I OLIMPIADY

 

Tytuł konkursu Kategoria konkursu Forma i temat pracy Organizator Termin zgłoszenia Uwagi
           
IV Konkurs Historyczny "Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości" VII edycji konkursu "Odkrywamy naszą historię"

historyczny 

plakat

projekt serii znaczków

film

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce 30.11.2018  
VIII Otwarta Wojewódzka Licealiada Strzelecka sportowy strzelanie z broni pneumatycznej VI LO w Białymstoku 30.10.2018  
Festiwal Poezji i Piosenki Patriotycznej

rezytatorski

mzyczny

Prezentacja piosenki, recytacja wiersza, przeztacja własnej twórczość I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach 5.11.2018  
Ogólnopolska Olimpiada "Losy żołnierzy i dzieje oręża polskiego" historyczny test wiedzy Muzeum Józefa Piłsdskiego w Sulejówku 15.10.2018  
"Do you KYOTO? Czy robisz coś dobrego dla środowiska?" ekologiczny

wykonanie maskotki metodą upcyklingu

ułożenie słow do melodii "Szła dzieweczka do laseczka" o tematyce proekologicznej

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 30.11.2018  
IV edycja Olimpiady Solidarności historyczny test wiedzy   27.11.2018  
XIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej wiedzy test wiedzy Przestawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce 20.10.2018  
Konkurs "Dobro to norma - bądź normalny!" pomysł na promowanie dobra w środowisku młodych ludzi projekt (plan i realizacja) mający na celu promowanie dobra w naszym otoczeniu Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku 15.10.2018  
Konkurs wiedzy o prawie pracy i BHP dla uczniów szkół ponadpodstawowych "Poznaj sowje prawa w pracy" wiedzy test wiedzy

Państwowa Inspekcja Pracy

25.11.2018  
IV Maraton Litercki czytelniczy, recytatorski test wiedzy "Przedwiośnie" i Syzyfowe prace" prace o Polsce i Polakach
:
Przedwiośnie i Syzyfowe prace o Polsc
e i Polakach
VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego 5.11.2018  
Olimpiada Wiedzy Technicznej wiedzy test wiedzy Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie 8.10.2018  

XXVI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki i Poezji Patriotycznej

muzyczny, literacki

piosenka, wiersz lub fragment prozy o tematyce patriotycznej

I LO im. M. Konopnickiej w Suwałkach 5.11.2018  
"Fajne granty T-Mobile 2018" grant na projekt zgłoszenie projektu zakładającego wykorzystanie
projektowania i druku 3D w edukacji

Fundacja CoderDojo Polska

T-Mobile

8.10.2018  
Turniej Debat Historycznych #mojaniepodległa debata przeprowadznie debaty o tematyce niepodległościowej Biuro Edukacji Narodowej 16.10-9.11.2018  
Konkurs na pracę pisemną Narodowego Banku Polskiego praca pisemna praca pisemna na temat: 190 lat polskiej bankowości centralnej. Jak działalność NBP może przekładać się na twoje finanse osobiste? Narodowy Bank Polski prace konkursowe należy przesłać do 16.10.2018   
XXVI Olimpiada Informatyczna informatyczna test wiedzy

Ministerstwo Edukacji Narodowej,

Fundacja Rozwoju Informatyki

8.10.2018  
Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS wiedzy o HIV/AIDS test wiedzy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 17.10.2018  
Ogólnopolski Konkurs Geograficzny "Geo-Planeta" geograficzny test wiedzy Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "Pokolenie" 10.10.2018  
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Tęcza" plastyczny prace plastyczne na temat: "Piękno otaczającego nas świata" Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "Pokolenie" 26.10.2018  
Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Krąg" historyczny test wiedzy Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "Pokolenie" 17.10.2018  
Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny "Fraszka" polonistyczny test wiedzy Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "Pokolenie" 12.10.2018  
XVI Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny "Eko-Planeta" ekologiczny test wiedzy Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "Pokolenie" 19.10.2018  
III edycja Olimpiady Cyfrowej media cyfrowe - test wiedzy Fundacja Nowoczesna Polska 17-31.10.2018  
Czy znasz twórczość Anny Kamińskiej?

czytelniczy

plastyczny

- test wiedzy

- plakat promujący twórczość Anny Kamińskiej

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 

 

21.09.2018

26.10.2018

regulamin dostępny w bibliotece szkolnej