AKTUALNE KONKURSY I OLIMPIADY

aktualizacja 21.12.2017

 

Tytuł konkursu Kategoria konkursu Forma i temat pracy Organizator Termin zgłoszenia Uwagi
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej test wiedzy test wiedzy Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" 28.02.2018  
"Latanie w przyszłości" plastyczny praca plastyczna w dowolnej technice, format A3 Politechnika Białostocka, Młodzieżowy Dom Kultury, Instytut Lotnictwa w Warszawie, Aeroklub Białostocki

10.01.2017

 

 
XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego test wiedzy test wiedzy

Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe "Kaganek", 

Centrum Edukacji Nauczycieli i Białymstoku

15.01.2018  
Konkurs plastyczny "Orzeł Biały - nasza duma" plastyczny przedstawienie swojej wizji polskiego orła w dowolnej technice senatorowie RP i Kancelaria Senatu

zgłoszenie do 10.01.2018

ternimk nadsyłania prac 10.03.2018

 
Konkurs "Milion na bank" test wiedzy internetowa gra edukacyjna dot. podstawy programowej przedmiotu "Podstawy przedsiębiorcości" Warszawski Instytut Bankowości Zagłoszenie udziału w konkursie i rozpoczęcie gry w terminie od 18.12.2017 do 15.02.2018  
Konurs KANGUR Matematyczny 2018 test wiedzy test wiedzy Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych 29.01.2018  
Turniej Debat Historycznych debata oksfordzka debata oksfordzka na temat problemów ziązanych z historią Polski XX wieku Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku

do 27.04.2018

turnieje regionalne