Każdy sposób, aby sprawdzić swoją matematyczną wiedzę jest dobry. 15 marca 2018 r. odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR”. Wzięło w nim udział 13 uczniów klas technikum (4 uczniów w kategorii Junior i 9 uczniów w kategorii Student). Uczniowie mieli do rozwiązania 30 zadań testowych (po 10 zadań za 3, 4 i 5 punktów) w ciągu 75 minut. Każdy z uczestników otrzymał też małą pamiątkę.

Koordynatorem konkursu była pani Agata Tarasiuk.