KADRA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA
INTERNATU ZSM CKP NR 2 W BIAŁYMSTOKU
w roku szkolnym 2016/2017

Monika Kruszelnicka - kierownik internatu

Grażyna Dołubizno

Alina Jakubiuk

Elżbieta Jóźwik

Stanisław Podgórski

Tomasz Leszek Suszczyński

Andrzej Zieniuk


 

MŁODZIEŻOWA RADA INTERNATU

Michał Jaszczołt przewodniczący samorządu
Piotr Porzeziński - zastępca przewodniczącego samorządu
Patryk Jabłoński  - członek samorządu
 Karol Skowroński- członek samorządu
Mateusz Bańkowski - członek samorządu
Szymon Rysiejko - członek samorządu
Gerard Romanowicz - członek samorządu
 Piotr Wojtach - członek samorządu
Radosław Kondrat - członek samorządu 
Sebastian Krak - członek samorządu
Paweł Jeżewski - członek samorządu
Kamil Gromadzki - członek samorządu
Monika Kruszelnicka  - opiekun
 

     

    Wychowankowie pod kierunkiem wychowawców uczestniczą w konkursach historycznych, plastycznych oraz zajęciach sportowych, rywalizując zarówno w swoim gronie, jak również z wychowankami innych białostockich internatów. Zajęcia sportowe prowadzone są na sali gimnastycznej szkoły, w siłowni oraz na nowoczesnym boisku sportowym przy szkole.

    W pracy opiekuńczo - wychowawczej z młodzieżą zwracamy szczególną uwagę na:

  • opiekę nad wychowankami klas pierwszych,
  • na zintegrowanie wychowanków klas pierwszych z osobami z klas starszych,
  • zapewnienie właściwego klimatu i bezpieczeństwa dla ich pobytu - monitoring obiektu,
  • stwarzanie najodpowiedniejszych warunków do nauki,
  • zapewnienie wychowankom racjonalnego wykorzystania czasu wolnego,
  • uczestnictwo wychowanków w życiu kulturalnym i samorządowym internatu,
  • wychowanie patriotyczne,
  • na bliższe poznanie wychowanków, ich warunków materialnych oraz ewentualnej pomocy w uzyskiwaniu środków materialnych z Ośrodków Pomocy Społecznej,
  • na kształtowanie poprawnej postawy wychowanków wobec ich rówieśników, ciągłego podnoszenia kultury osobistej, szacunku do osób starszych.


     Podjęte działania przyczyniają się do podniesienia jakości pracy internatu. Ponadto osiągnięcia młodzieży zachęcają innych wychowanków do pracy oraz uczestniczenia w różnego rodzaju konkursach, a także do poszukiwania nowych rozwiązań. Uwrażliwiają na estetykę i stanowią formę aktywności twórczej. 
    W Internacie Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku czynnie działa Młodzieżowa Rada Internatu, której głównym celem jest organizowanie współżycia i współdziałania na rzecz wychowanków i Internatu.