Przewodnicząca Rady Rodziców -
Agnieszka Stasiukiewicz-Kulmaczewska

  Zastępca przewodniczącej - Cezary Niewiarowski
  Zastępca przewodniczącej - Monika Rutkowska
Sekretarz - Sławomir Lul
Skarbnik - Katrzyna Leszczyńska

Członek Prezydium Rady Rodziców - Jelena Doroszkiewicz-Fiedoruk
Członek Prezydium Rady Rodziców - Ewa Ciesławska

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący Komisji - Leszek Fiedorowicz
Alicja Halicka
Katarzyna Piotrowska

 

 

   Rada Rodziców jest samorządowym przedstawicielem rodziców współdziałającym z dyrekcją Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2, Radą Pedagogiczną, organami nadzorującymi szkołę oraz organizacjami i instytucjami, w zakresie realizacji zadań szkoły.

   Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Rodziców określone są w Statucie ZSM CKP Nr 2 w Białymstoku oraz w regulaminie Rady Rodziców.

   Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 w Białymstoku określa ordynacja wyborcza.

Adres e-mail:  radarodzicow.mechaniak@wp.pl

 

LP Klasa Imię i nazwisko Wychowawca
1. 1 bm Marek Abramowicz Jan Domagała
2. 1 em Ewa Ciesłowska Krzysztof Topolański
3. 1 ms Mirosław Krysiewicz Andrzej Krzymowski
4. 1 tsg Sławomir Mystkowski Agata Radzajewska
5. 1 ts1 Wiesław Siergiejewicz Ewelina Jaworowska
6. 1 ts2 Anna Gawełko Joanna Suszczyńska
7. 1 ts3 Justyna Olszyńska Magdalena Brzeska - Konończuk
8. 1 t1 Mirosław Januszko Jakub Jakubiec
9. 1 t2 Andrzej Fronc Marek Bezubik
10. 1 tm1 Maria Koc Agnieszka Obolewicz
11. 1 tm2 Karina Smaka Dariusz Kuźmicki
12. 2 mem Beata Puchalska Anna Całpińska
13. 2 ms Iwona Mosiej Elżbieta Fiedziukiewicz
14. 2 t1 Stanisław Matan Agnieszka Cywoniuk
15. 2 t2 Agnieszka Obuchowska  Leszek Szczesiul
16. 2 tm1 Katarzyna Leszczyńska Danuta Laskowska
17. 2 tm2 Jelena Doroszkiewicz-Fiedoruk Urszula Grygoruk
18. 2 ts1 Monika Nazaruk  Szymon Surmacewicz
19. 2 ts2 Cezary Niewiarowski Agnieszka Rasińska
20. 2 ts3 Mariola Abramczyk Aleksander Taranta
21. 3 em Halina Kucbora Tomasz Długołęcki
22. 3 ms Jadwiga Łupińska Mieczysław Stalbowski
23. 3 t1 Anna Dunikowska Szymon Surmacewicz
24. 3 t2 Elżbieta Bielenica Krzysztof Wojszko
25. 3 tm1 Monika Misiewicz Agata Tarasiuk
26. 3 tm2 Leszek Fiedorowicz Joanna Suszczyńska 
27. 3 ts1 Miron Mirosław Łukjaniuk Grażyna Zaleska
28. 3 ts2 Beata Komorowska Elżbieta Gudel
29. 3 ts3 Katarzyna Łapicz Agnieszka Trzasko
30. 4 t1 Bożena Klejbuk  Krystyna Kowalczuk
31. 4 t2 Teresa Korytkowska Piotr Jelski
32. 4 tm1 Magdalena Dąbrowska Anna Rutkowska 
33. 4 tm2 Monika Rutkowska  Marta Babienko
34. 4 ts1 Alina Szubzda Jolanta Dębkowska
35. 4 ts2

Agnieszka Stasiukiewicz -Kulmaczewska

Renata Pączkowska
36. 4 ts3 Anna Woroszyło  Andrzej Nowacki 
37. 4 ts4  Wojciech Bogucki Wiesława Wawrzyńska

Opłaty za internat, wyżywienie, obiady (do 10 każdego miesiąca) prosimy wpłacać na nr konta 65 1240 1154 1111 0010 3578 7359

Wpłaty na Radę Rodziców i Fundusz Pomocy Szkoły nr konta 87 1500 1344 1213 4002 8779 0000