1 marca spotkaliśmy się w auli szkolnej, aby uczcić przypadający w tym dniu Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych.
Uczestnikom spotkania przybliżona została postać jednego z bohaterów tamtych czasów kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. "Huzar", "Gryf" - żołnierza września 1939 roku, organizatora antyniemieckiej i antysowieckiej konspiracji pojmanego przez służbę bezpieczeństwa 1 1952 r. i straconego po procesie pokazowym 11 października 1953 r.
W ramach uroczystości rozstrzygnięty został szkolny konkurs poświęcony żołnierzom Niezłomnym. Zwycięzcą został Szymon Suchocki z klasy 2 ts1 (jego pracę konkursową możesz zobaczyć tutaj).
Podczas oficjalnych miejskich obchodów święta naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy, a grupa nauczycieli uczestniczyła również w uroczystości odsłonięcia pomnika sanitariuszki Danuty Siedzikówny "Inki", pochodzącej z Podlasia bohaterki podziemia niepodległościowego.