Pod koniec września włączyliśmy się w ogólnoświatową akcję "Sprzątania Świata". Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi "Akcja - Segregacja", a jej celem jest wsparcie i propagowanie selektywnej zbiórki odbadów, szczególnie ważnej dla lepszego wykorzystania zasobów, które "zamrażamy" w odpadach oraz poszanowania środowiska, oszczędności energii i wody.

Las Pietrasze sprzątali uczniowie klas I ts1 i 1 tm1 wraz z opiekunami Krystyną Kowalczuk, Martą Babienko i Agnieszką Rasińską.