Trwają szkolenia zawodowe realizowane w ramach projektu „MECHANIAK BLIŻEJ RYNKU PRACY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Nasi uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych zdobywają nowe kwalifikacje w zakresie nowoczesnych rozwiązań w motoryzacji, spawania metodą MAG oraz MMA.