Koło młodego przedsiębiorcy. Bądź przedsiębiorczy – decyduj
o sobie. Zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości”

 

Okres realizacji: 09.2010 – 08.2012

Wartość projektu: 181 072,00 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji przyszłych absolwentów Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 poprzez wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodowych,a także wzmocnieniem zdolności do zatrudnienia lub założenia własnej firmy.

 

W ramach projektu 73 uczniów odbyło 40 godzinne zajęcia pozalekcyjne z przedsiębiorczości, w tym zajęcia wyjazdowe w formie wycieczek: do Fabryki Autobusów „SCANIA” w Słupsku, do firmy „NOVOL” w Komornikach pod Poznaniem oraz na Giełdę Papierów Wartościowych i Muzeum Techniki. Uczniowie podczas wycieczek do firm zwiedzali linię produkcyjną, zapoznali się z technologią, odbyli spotkania z działem kadr. Zajęcia wyjazdowe były ciekawym doświadczeniem, które w atrakcyjny sposób przybliżyło wiedzę z dziedziny przedsiębiorczości. Umożliwiło przyjrzenie się funkcjonowaniu rzeczywistych przedsiębiorstw. Korzyścią dla uczniów uczestniczących w projekcie było niewątpliwie podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu przedsiębiorczości, wzrost przygotowania do wymagań rynku pracy oraz podniesienie przygotowania uczniów do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze i założenia własnej firmy.