„Od innowacji do pracodawcy”

Okres realizacji: 01.01.2014 – 30.06.2015

Wartość projektu: 945 289,60 zł.

 

Głównym celem projektu było podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa oraz wzrost kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych 148 uczniów i uczennic poprzez realizację kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły uwzględniającego potrzeby rynku pracy.

 

Działania w projekcie obejmowały:

Kursy zawodowe - 90 uczniów nabyło dodatkowe kwalifikacje zawodowe w zakresie: operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG, spawania metodą MMA, kurs tokarz – frezer, prawo jazdy kat. B.

Staże zawodowe - w ramach staży zawodowych uczniowie i uczennice technikum mechanicznego odbyli płatne, 150 - godzinne staże zawodowe.

Dodatkowe praktyki zawodowe - w ramach praktycznej nauki zawodu 60 uczniów technikum mechanicznego odbyło 30 - godzinne praktyki zawodowe wykraczające poza program obowiązkowy.

Nauczanie dualne - w ramach nauczania dualnego grupa uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku mechanik pojazdów samochodowych zrealizowała 360 godzin zajęć praktycznych u pracodawcy.

Doposażenie pracowni - doposażenie sześciu pracowni praktycznej nauki zawodów w specjalistyczne i odpowiadające na oczekiwania rynku pracy urządzenia oraz wyposażenie sal lekcyjnych w zestawy komputerowe.

Doradztwo edukacyjno – zawodowe – wszyscy uczestnicy projektu odbyli grupowe warsztaty i indywidualne spotkania z doradzą zawodowym.

Zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje fizyczno - matematyczne – 50 uczniów klas I Technikum Mechanicznego podniosło wiedzę i umiejętności fizyczno – matematyczne.