Odnawialne źródła energii - przyjaciele środowiska”

Comenius 2009 - 2011

 

Głównym celem projektu było rozwijanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii. W projekcje uczestniczyli uczniowie Technikum Mechanicznego ZSM CKP Nr 2 oraz uczniowie z Bułgarii, Włoch, Rumunii i  Francji. Odbyło się 5 spotkań partnerów projektu. W ramach projektu została opracowana dokumentacja w języku angielskim na temat technologii systemów do produkcji energii i możliwości stworzenia alternatywnych źródeł energii. Zostały prowadzone badania w zakresie odnawialnych źródeł energii i ich wpływu na środowisko. Opracowano analizę czynników ekonomicznych związanych z wdrożeniem odnawialnych źródeł energii. W czasie realizacji projektu uczniowie zwiększyli swoje kompetencje językowe poprzez studiowanie i tworzenie dokumentacji w języku angielskim. Oprócz działań związanych z odnawialnymi źródłami energii uczniowie i nauczyciele z krajów partnerskich w ramach wycieczek krajoznawczych poznawali region i kulturę odwiedzanych krajów.