REKRUTACJA UCZNIÓW DO PROJEKTU

„Mechaniak bliżej rynku pracy”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

 

Uczniów/uczennice kl. II-IV Technikum Mechanicznego i kl. II-III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 zapraszamy na bezpłatne kursy zawodowe, zajęcia specjalistyczne i koła zainteresowań:

  • KURS SPAWANIE METODĄ MAG (135) BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI,

163 godz., 1 edycja x 8 os., klasy: t, tm, ts, ms, em, bl.

  • KURS SPAWANIE METODĄ MMA (111) BLACH I RUR ELEKTRODAMI OTULONYMI,

145 godz., 1 edycja x 8 os., klasy: t, tm, ts, ms, em, bl.

  • KURS SPAWANIE GAZOWE BLACH (311),

127 godz., 1 edycja x 8os., klasy: ts.


Uczestnicy po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu otrzymują świadectwo oraz Książeczkę Spawacza wg normy EN 287-1 wystawioną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień. Egzamin i zdobyte uprawnienia są zgodne z normami europejskimi. Program opracowany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w chwili rozpoczęcia szkolenia uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.

  • KURS PROGRAMOWANIA I OBSŁUGI OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC,
    70 godz., 1 edycja x 8 os., klasy III-IV: ts, t, tm.

Celem kursu jest nabycie kwalifikacji w zakresie: samodzielnej pracy przy obsłudze i programowaniu centrów tokarskich i frezarskich CNC, obróbki zgodnie z dokumentacją techniczną, doboru i ustawiania narzędzi oraz parametrów obróbczych, interpretacji i edycji programów, interpretacji rysunku technicznego. Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego nabytą wiedze i umiejętności. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

 

  • KOŁO ZAINTERESOWAŃ BLACHARSKO – LAKIERNICZE, 48 godz., 8 os., klasy: ts.

Realizacja zajęć kół zainteresowań odbędzie się w ZSM CKP Nr 2 w salach warsztatowych/hali wielofunkcyjnej, zajęcia będą miały charakter praktyczny. Program zajęć obejmuje m.in.: technologię naprawy blacharsko – lakierniczej, spawanie elementów, formowanie pojazdów, pomiary geometrii bryły pojazdów, szlifowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, aplikacja powłoki lakierowej, naprawy typu SPOT. Uczniowie zostaną wyposażeni w ubranie ochronne oraz otrzymają materiały zużywalne do ćwiczeń, otrzymają certyfikaty uczestnictwa w zajęciach Koła.

 

  • KOŁO ZAINTERESOWAŃ IT W MOTORYZACJI, 48 godz., 8 uczniów, klasy: ts.

Realizacja zajęć kół zainteresowań odbędzie się w ZSM CKP Nr 2 w salach warsztatowych/hali wielofunkcyjnej, zajęcia będą miały charakter praktyczny. Program zajęć obejmuje m.in.: zagadnienia związane z elektroniką, nauką posługiwania się oscyloskopem, skanerem diagnostycznym, komputerową diagnozę sterowników pojazdach i ich elementów wykonawczych. Uczniowie zostaną wyposażeni w ubranie ochronne oraz otrzymają materiały zużywalne do ćwiczeń, otrzymają certyfikaty uczestnictwa w zajęciach Koła.

 

  • SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA PODNOSZĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWODEM TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PROWADZONE PRZEZ PRACODAWCÓW, 240 godz. 15 os., klasy: ts.

Celem zajęć jest nabycie przez uczniów kompleksowych kompetencji zawodowych, zarówno merytorycznych jak i praktycznych. Program ramowy obejmuje: budowa, diagnostyka, i obsługa eksploatacyjna automatycznej skrzyń biegów, układ Common Rail, diagnostyka czujników układu bezpośredniego wtrysku benzyny, pomiary oscyloskopowe, układy wtryskowo – zapłonowe, silniki ZS, diagnostyka nowoczesnych układów silników diesla, układy klimatyzacji budowa i diagnostyka, diagnostyka pokładowa OBD, platformy informacyjne, instalacje gazowe w silnikach ZI, TPMS - system kontroli ciśnienia w oponach, turbodoładowanie. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, ubranie robocze, materiały zużywalne do ćwiczeń próbki olej oraz otrzymają certyfikaty uczestnictwa w zajęciach.

REKRUTACJA TRWA DO 6 LISTOPADA 2017 r.

Kompletnie wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami (jeżeli dotyczy) należy złożyć w Biurze Projektu (ZSM CKP Nr 2, Budynek A, pok. 9)

 

Formularz zgłoszeniowy dla uczniów wraz z oświadczeniem uczestnika projektu (kursy, szkolenia, koła zainteresowań, kształcenie dualne) <<do pobrania>>

Regulamin rekrutacji <<do pobrania>>

 

Szczegółowe informacje:

Biuro Projektu ZSM CKP Nr 2

Białystok, ul. Broniewskiego 14, pok. Nr 9

tel. 85 – 65 13 479 wew. 43