Nasi uczniowie opowiadają o swoich doświadczeniach z dwutygodniowych praktyk zagranicznych. Realizowali je w ramach projektu „Uczymy się w Europie - staże zawodowe uczniów ZSM CKP NR 2” - „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na zasadach Programu Erasmus+. 

Zapraszamy od 16.45 minuty

https://bialystok.tvp.pl/36787118/13042018-godz1830