W ubiegłym roku szkolnym odbyły się akcje charytatywne, z których dochód został przeznaczony na ufundowanie szczególnie zdolnym uczniom stypendium. Koordynatorkami tych działań były Elżbieta Cieszkowska, Urszula Grygoruk, Barbara Mokrzycka i Alicja Zolnik.

We wrześniu 2018 r. został opracowany regulamin oraz wniosek, który pobrało 12 uczniów. Komisja stypendialna w składzie: z-ca dyr. Joanna Czyżewska (przewodnicząca), Iwona Baczyńska – Banaszczyk, Jakub Jakubiec, Monika Remża, Joanna Suszczyńska i Leszek Szczesiul, obradowała dwukrotnie. Do drugiego etapu zakwalifikowała czterech kandydatów, którzy zaprezentowali swoje osiągnięcia i pasje. Po wysłuchaniu i obejrzeniu przygotowanych przez uczniów prezentacji multimedialnych, komisja zdecydowała o przyznaniu stypendium dwóm uczniom. Otrzymali je: Szymon Andruszkiewicz (kl. 4 ts3) na rozwój pasji związanej z tańcem jumpstyle oraz Karol Buła (kl. 1 t2) interesujący się taternictwem i ratownictwem medycznym. Każdy z finalistów otrzymał kwotę 603 zł.

Serdecznie dziękujemy całej społeczności szkolnej, dzięki której możliwe było zrealizowanie tego przedsięwzięcia.

W tym roku szkolnym odbędzie się druga edycja przyznania stypendium, której celem będzie wsparcie finansowe innego uzdolnionego ucznia naszej szkoły Najbliższa planowana akcja charytatywna będzie miała miejsce na początku grudnia. Podczas jej trwania będzie można kupić stroiki i ozdoby bożonarodzeniowe. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.

 

Fot. Elżbieta Cieszkowska, Patryk Rybakowski