Regulamin Samorządu Uczniowskiego - do pobrania 

 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Imię i nazwisko

klasa

Mateusz Ignatowski

przewodniczący

IV tm2

Hubert Kobyliński

zastępca przewodniczącego

IV tm2

Cezary Gazowski

IV ts1

Dorian Witosław

IV tm2

Gabriel Kowalski

III ts2

Karol Olszewski

IV tm2

Mateusz Łapicz

III ts3

Mateusz Trofimczuk

III tm1

Piotr Kempisty

III ts3

Szymon Herman

IV tm1

 

 

 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w Zespole Szkół Mechanicznych

CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

 

TERMIN

DZIAŁANIA

wrzesień

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

Wybory opiekuna SU.

Rozpoczęcie działalności SU i samorządów klasowych.

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na bieżący rok szkolny.

październik

Włączenie się w przygotowania „Dnia Edukacji Narodowej”.

listopad

Włączenie się w IX edycję akcji „Oddaj zużyty telefon komórkowy.”

Udział w spotkaniu „Patriotyczne śpiewanie”.

grudzień

Pomoc w przygotowaniu Jasełek oraz spotkania wigilijnego dla uczniów i nauczycieli.

marzec

Udział w promocji szkoły – „Dni Otwarte Mechaniaka”

kwiecień

Pomoc w przygotowaniu „Pożegnania absolwentów”.

maj

Pomoc w przygotowaniu oraz obchodach Święta Flagi oraz kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Udział w konkursie „W barwach biało-czerwonych”.

czerwiec

„Dzień Dziecka z Mechaniakiem” – pomoc w przygotowaniu imprezy oraz włączenie się we współpracę z zaprzyjaźnionymi przedszkolami.

Sporządzenie sprawozdania z pracy SU w roku szkolnym 2017/2018.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

 

 

Ponadto:

  1. Przygotowanie i aktualizowanie gazetki SU.

  2. Organizowanie i udział w zebraniach samorządów klasowych z p. dyrektor – Małgorzatą Kleszczewską.

  3. Inne działania w zależności od potrzeb.

 

Opracowała: Joanna Suszczyńska