Uczniowie klas 1ts1 i 1 tm1 wraz z wychowawczyniami Eweliną Jaworowską i Agnieszką Obolewicz brały udział tegorocznej akcji Sprzątanie Świata 2017. Uczniowie sprzątali las pomiędzy ulicami Zwierzyniecką, Żwirki i Wigury (Its1) i teren lasu komunalnego w obszarze ulic: 11 Listopada, Wiosennej i Ciołkowskiego (1 tm1).  
Impreza miała miejsce w piątek 15 września. Uczestniczyło w niej ok. 60 uczniów. Koordynatorem akcji była pani Grażyna Zaleska.