Plan naboru do klas I

w Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2

 

Nazwa zawodu

Liczba
oddziałów

Liczba
miejsc

Technikum Mechaniczne

Technik mechanik

2

58

Technik pojazdów samochodowych

3,5

102

Technik mechatronik

2

58

Technik gazownictwa

0,5

14

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2

Mechanik pojazdów samochodowych

1

29

Elektromechanik pojazdów samochodowych

0,5

15

Blacharz samochodowy

0,5

15

Kierowca mechanik

0,5

14

Mechanik motocyklowy

0,5

14