Zamieszkaj w internacie ZSM CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

REKRUTACJA KANDYDATÓW

1. Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na podstawie złożonych podań o przyjęcie do internatu.