Informacje dotyczące składania ofert ubezpieczenia NNW uczniów na rok szkolny 2018/2019:
 
1. Oferty na ubezpieczenie NNW  uczniów będą przyjmowane do dnia 15 czerwca 2018 r.
 
2. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres zsmbialystok@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa, ul. Broniewskiego 14, 15-959 Białystok.
 
3. Decyzje o wyborze ubezpieczenia NNW uczniów na rok szkolny 2018/2019 podejmie Rada Rodziców  Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2.
 
4. Tel. do kontaktu: 85-6526089.