Składanie deklaracji na egzamin poprawkowy w sesji styczeń luty 2019 do 9 września 2018r.

 

 

Procedura wglądu do prac egzaminacyjnych i odwoływania się od wyniku

1. Informacja o wglądach - zobacz

2. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej - pobierz

3. Wniosek o weryfikację wyniku egazminu - pobierz

 

Wiadomości ogólne

1. Informatory ogólne

 ♦  technik mechatronik (E.3, E.18, E.19)

 ♦   technik mechanik (M.17, M.19, M.20, M.44)

 ♦   technik pojazdów samochodowych (M.18, M.12, M.42)

 ♦   mechanik pojazdów samochodowych (M.18)

 ♦   elektromechanik pojazdów samochodowych (M.12)

 ♦   blacharz samochodowy (M.24)

 

2. INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - pobierz

2a.  Szczegółowe informacje o egzaminie zawodowym

 

3. Komunikat o przyborach do pobrania

 

4. Dostosowania w roku szkolnym 2017/2018 - pobierz

 


Terminy egzaminu zawodowego w 2019 roku

1. Komunikat o dostosowaniach

2. Deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do pobrania:

technik mechatronik z zakresu kwalifikacji:

E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych  - deklaracja do pobrania

technik mechatronik z zakresu kwalifikacji:

E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych - deklaracja do pobrania

technik mechatronik z zakresu kwalifikacji:

E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych - deklaracja do pobrania

technik mechanik z zakresu kwalifikacji:

M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń - deklaracja do pobrania

technik mechanik z zakresu kwalifikacji:

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających - deklaracja do pobrania

technik mechanik z zakresu kwalifikacji:  

M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń - deklaracja do pobrania

technik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji:

M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - deklaracja do pobrania

technik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji:

M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - deklaracja do pobrania

technik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji:

M.42 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych - deklaracja do pobrania

mechanik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji:

M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - deklaracja do pobrania 

elektromechanik pojazdów samochodowych z zakresu kwalifikacji:

M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - deklaracja do pobrania

 

Deklaracja - wzór

 
 

 

Szkolenie Zespołów Nadzorujących