UWAGA! REKRUTACJA na rok szkolny 2018/2019!

Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa zaprasza na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe:
 

M.42 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 M.12 - Diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych podzespołów pojazdów samochodowych

M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

Sprawdź zasady i terminy rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2018/2019 --> TUTAJ

Dowiedz się więcej o kwalifikacjach --> TUTAJ

 

Zapisy na kwalifikacyjne kursy zawodowe w sekretariacie szkoły

DOKUMENTY:
1. wypełniony wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy -->> pobierz  tutaj
2. świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
3. ksero dowodu osobistego
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki

 

 

 

 

 

 


 

 


 


  


 

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe BEZPŁATNE ! 

Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła w miejsce szkół dla dorosłych od września 2012 do systemu edukacji zawodowej nową formę kształcenia – kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Kwalifikacyjny kurs zawodowy (zwany dalej kursem) jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych.

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (gimnazjum, liceum, zasadnicza szkoła zawodowa). Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, dwóch lub nawet trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania tytułu technika.

 

 

 

 

Nazwa kursu/kwalifikacji 

                                     Liczba godzin na

                                     kształcenie zawodowe

                                     w ramach kwalifikacji

 

                                    Nazwa zawodu, w którym

                                     wyodrębniono daną

                                     kwalifikację

M.12.

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

460

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

M.18.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

460

Mechanik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

M.42.

Organizacja
i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 130

Technik pojazdów samochodowych

Tryb nauczania:

  • zajęcia mogą odbywać się: dwa razy w miesiącu (sobota- niedziela)

 

 

 

Do pobrania:

Podanie o zwolnienie z zajęć