UWAGA! REKRUTACJA 2018/2019!

W roku szkolnym 2018/2019 Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa zaprasza na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe:
 

MG.43 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 MG.12 - Diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych podzespołów pojazdów samochodowych

MG.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

Sprawdź zasady i terminy rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w roku szkolnym 2018/2019 --> TUTAJ

Dowiedz się więcej o kwalifikacjach --> TUTAJ

 

Zapisy na kwalifikacyjne kursy zawodowe w sekretariacie szkoły

DOKUMENTY:
1. wypełniony wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy -->> pobierz  tutaj
2. świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
3. ksero dowodu osobistego
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki

 

 

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

1. Część pisemna

19.06.2018.

M.12 – godzina 12.00

M.18 – godzina 10.00

M.42 – godzina 14.00

 

2. Część praktyczna

M.42 - 26.06.2018 godz. 13.00

M.12, M.18 - od 25.06 do 3.07.2018.

 

Część pisemna egzaminu oraz część praktyczna w kwalifikacji M.42 odbywa się w jednym (podanym wyżej) terminie, natomiast szczegółowy harmonogram etapu praktycznego dla kwalifikacji M.12 i M.18 zostanie podany po zamknięciu list osób uprawnionych do zdawania egzaminu.

 

Przypominamy, iż warunkiem ukończenia kursu (a zarazem dopuszczenia do egzaminu) jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów w nieprzekraczalnym terminie 15.05.2018 roku.

 

Odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu od poniedziałku 21.05.2018 r. w sekretariacie szkoły.


 

 


 


  


 

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe BEZPŁATNE ! 

Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła w miejsce szkół dla dorosłych od września 2012 do systemu edukacji zawodowej nową formę kształcenia – kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Kwalifikacyjny kurs zawodowy (zwany dalej kursem) jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych w Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych.

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (gimnazjum, liceum, zasadnicza szkoła zawodowa). Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, dwóch lub nawet trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego osoba będzie miała możliwość uzyskania tytułu technika.

Wykaz BEZPŁATNYCH kursów kwalifikacyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku od września 2014r Kursy organizowane są w formie zaocznej zgodnie z preferencjami uczestników. Wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.

 

 

 

Nazwa kursu/kwalifikacji 

                                     Liczba godzin na

                                     kształcenie zawodowe

                                     w ramach kwalifikacji

 

                                    Nazwa zawodu, w którym

                                     wyodrębniono daną

                                     kwalifikację

MG.12.

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

460

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

MG.18.

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

460

Mechanik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

MG.43.

Organizacja
i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 130

Technik pojazdów samochodowych

Tryb nauczania:

  • zajęcia mogą odbywać się: dwa razy w miesiącu (sobota- niedziela)

 

 

 

Do pobrania:

Podanie o zwolnienie z zajęć