31 maja 2017r. uczniowie klasy 2t1 i 2ts1 uczestniczyli w pokazach z mechaniki na Wydziale Fizyki UwB. Wykład prowadził dr hab. Dariusz Satuła prof. UwB. Zajęcia były bardzo ciekawe.  Uczniowie mogli utrwalić poznane treści materiału i wzbogacić się o nowe wiadomości poparte wieloma pokazami.

    Wyjście na Uniwersytet miało również na celu popularyzację nauk przyrodniczych wśród młodzieży, pobudzenie wyobraźni uczniów oraz zainteresowanie ich fizyką. Wyjście zorganizowała pani Agata Radzjewska, a opiekę sprawowała pani Anna Kwasowska