Tradycyjnie, w okresie przedświątecznym pomogliśmy podopiecznym Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem możemy więcej”. Wspólnie z opiekunami dzieci zorganizowaliśmy kiermasz ozdób wielkanocnych. Własnoręcznie wykonane stroiki i kartki świąteczne znalazły nabywców wśród uczniów i pracowników naszej szkoły. Dużym powodzeniem cieszyły się pierniczki przygotowane przez rodziców. Dzięki hojności całej społeczności szkolnej oraz zaangażowaniu wolontariuszy, zebraliśmy kwotę 450 zł. Uzyskane fundusze pozwolą dofinansować uczniom Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Białymstoku wycieczkę do „Ziołowego Zakątka”.

Kiermasz wielkanocny prowadziło dziesięciu wolontariuszy:

Paweł Oświciński i Przemysław Radulski – uczniowie z kl. 1 tsg

Damian Niewiadomski i Damian Zaniewski – uczniowie z kl.2 tm1  

Kamil Kasabuła i Maciej Dołęgiewicz uczniowie z kl.4 ts2

Piotr Harasimowicz, Patryk Kierejczyk uczniowie z kl.4 ts3

Łukasz Kownierowicz i Marek Groch uczniowie z kl. 2 tm2

Akcję koordynowały: Renata Pączkowska i Urszula Grygoruk.