W dniu 27 listopada odbyła się wizyta studyjna studentów (wraz z Dziekanem dr inż. Kazimierzem Witaszkiem) Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. Studenci Uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez naszych nauczycieli.

  1. Technologie lakiernictwa samochodowego z wykorzystaniem produktów firmy NOVOL, szkolenie prowadził mgr inż. Sławomir Chilimoniuk,
  2. Szkolenie z montażu instalacji zasilania samochodów paliwem LPG z wykorzystaniem produktów marki STAG, szkolenie prowadził dr inż. Krzysztof Garbala,
  3. Montaż silników samochodów ciężarowych, szkolenie prowadził Mieczysław Stalbowski.