Koncert pieśni romantycznych w języku niemieckim odbył się w Ratuszu 16 września 2017 w ramach obchodów Dni Języka Niemieckiego. Został zorganizowany we współpracy z Uniwersytetm Muzycznym dla wszystkich zainteresowanych tym językiem na Podlasiu przez Stowarzyszenie Języka Niemieckiego w Białymstoku (Verein Deutsche Sprache e.V.). W Programie znalazły się pieśni: Johannesa Brahmsa, Roberta Schumanna oraz Franza Schuberta. Wysłuchajmy jednej z pieśni Schuberta pt.: Ständchen [Serenada]. Tutaj link: https://www.youtube.com/watch?v=qYejArVzId8&list=RDqYejArVzId8&index=1

Wykonawczyniami pieśni były panie z UM: Aleksandra Pawluczuk oraz Urszula Iżbicka.  W imprezie udział wzięło ok. 60 gości oraz uczniowie naszej szkoły: Adrian Gnieciecki, Błażej Górski, Piotr Jaromski, Adrian Komorowski, Przemek Malinowski, Gabriel Muszyński, którzy, jak co roku, pomagali przy realizacji koncertu. Uczniowie biorący udział w DJN nabierają nie tylko szlifów językowych, lecz również uczą się wrażliwości, rozpoznają (być może) swoją inność (Anderssein) w zetknięciu z niemieckojęzyczną sztuką, kulturą, literaturą oraz mieli okazję zwiedzić galerię sztuki polskiej w Muzeum Podlaskim (w Ratuszu).

DJN w Białymstoku adresowane są do wszystkich osób, lubiących język niemiecki, bez względu na wykonywany zawód, wykształcenie, pochodzenie, wyznanie, poglądy (społeczne, polityczne). Do VDS-u można należeć po ukończeniu 18 r. ż. Każdy musi umieć pisać i czytać w tym języku. Oczywiście, jako Polacy, uważamy nasz język ojczysty i tak za najładniejszy na świecie.

Otrzymaliśmy słowa pozdrowienia m.in. z Ambasady Niemiec, od dra Kurta Gawlitty (pisarza), którego nasza szkoła gościła z wykładem w języku niemieckim w 2015 roku. Pani Dorota Wawerska odczytała w języku polskim i niemieckim powitanie uczestników przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec z Warszawy oraz list od p. Kurta Gawlitty. Pani Małgorzata Biergiel opowiedziała o działalności Stowarzyszenia, jego planach, założeniach oraz przeczytała informację o kompozytorach. Pani Monika Ryczkowska moderowała koncert.

Następnego dnia w kościele p.w. Św. Jadwigi, jak co roku, odbyła się Msza św. w intencji osób przynależących do VDS-u, którą celebrował ks. dr Cz. Walentowicz. Zaangażowały się w nią osoby przynależące do Stowarzyszenia Języka Niemieckiego – drugie czytanie zostało przeczytane w języku niemieckim przez panią Marzenę Bieluczyk, a Małgorzata Biergiel, regionalny koordynator stowarzyszenia w Białymstoku przedstawiła cele oraz działalność VDS-u w Niemczech i na Podlasiu.