Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w kampanię „Kilometry Dobra”. W akcję zaangażowali się uczniowie z kl. 2 ts2 z wych. Agnieszką Rasińską, kl. 1 tsg z wych. Agatą Radzajewską, kl. 3 ts2 z wych. Elżbietą Gudel , kl. 1 tm1 z wych. Agnieszką Obolewicz oraz Anna Rutkowska, Renata Pączkowska, Ewa Dobrzycka, Elżbieta Cieszkowska i społeczność szkolna.

Koordynatorem szkolnej akcji była Elżbieta Pilecka, która zebrane pieniądze przekazała do Caritas Archidiecezji Białostockiej przy ul. Warszawskiej 32.

Wszystkie zebrane w tegorocznej kampanii fundusze (marzec – maj 2018) zostaną przekazane na wyremontowanie i wyposażenie pokoi dla dzieci i młodzieży z Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień METONOIA.

Za udział w akcji wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.