ZAPYTANIE OFERTOWE

Ochrona mienia i osób w obiektach Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2
im. Św. Józefa w Białymstoku przy ul. Broniewskiego 14

Data wszczęcia postępowania 18.01.2018.

Zapytanie ofertowe - do pobrania